Zakażenia wirusowe jako przyczyna ostrej niewydolności wątroby o nieustalonej etiologii

Zakażenia wirusowe jako przyczyna ostrej niewydolności wątroby o nieustalonej etiologii
06.12.2017
opracował: dr n. med. Michał Chojnicki
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Viral Surveillance in Serum Samples From Patients With Acute Liver Failure By Metagenomic Next-Generation Sequencing.Somasekar S., Lee D., Rule J. i wsp., Clin. Infect. Dis. 2017 Oct 16;65(9):1477-1485