Zastosowanie tigecykliny w skojarzeniu z aminoglikozydami w leczeniu zakażeń wywołanych przez oporne na karbapenemy izolaty Klebsiella pneumoniae

13.08.2021
Na podstawie: The Synergistic Activity and Optimizing Doses of Tigecycline in Combination with Aminoglycosides against Clinical Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Isolates
Parnrada Nulsopapon i wsp.
Antibiotics 2021; 10(6): 736; https://doi.org/10.3390/antibiotics10060736