Kontakt z dziećmi zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych u osób starszych w Europie – wyniki badania RESCEU

10.01.2022
opracowała: lek. med. Martyna Biała
Na podstawie: Koos Korsten i wsp.: Contact With Young Children Increases the Risk of Respiratory Infection in Older Adults in Europe – the RESCEU Study. The Journal of Infectious Diseases, jiab519, https://doi.org/10.1093/infdis/jiab519

Wybrane treści dla pacjenta: