Artykuł Wakefielda wiążący szczepionkę MMR z autyzmem był oszustwem

Artykuł Wakefielda wiążący szczepionkę MMR z autyzmem był oszustwem
29.12.2011
Fiona Godlee, Redaktor naczelny British Medical Journal, Jane Smith, Zastępca redaktora naczelnego
British Medical Journal, Harvey Marcovitch, Redaktor British Medical Journal