Jak spreparowano dowody przeciwko szczepionce MMR

Jak spreparowano dowody przeciwko szczepionce MMR
28.02.2012
How the case against the MMR vaccine was fixed
Brian Deer*, tłumaczyła dr med. Małgorzata Wójcik
BMJ, 2011; 342: c5347
Copyright © 2011 BMJ Publishing Group Ltd., with permission from BMJ Publishing Group Ltd.

Skróty: MMR – szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, GMC – General Medical Council

W pierwszej części specjalnego cyklu artykułów w British Medical Journal (BMJ) Brian Deer (ryc. 1.) przedstawia w jaki sposób sfałszowanie danych zapoczątkowało ogarniającą cały świat falę lęku przed skojarzoną szczepionką przeciwko śwince, odrze i różyczce (MMR) oraz ujawnia, jak w londyńskiej akademii medycznej spreparowano wrażenie związku MMR z autyzmem.

Kiedy przekazałem wiadomość ojcu dziecka nr 11, w pierwszej chwili mi nie uwierzył. "Wakefield powiedział nam, że nasz syn był trzynastym z kolei dzieckiem, które widzieli" przyznał spoglądając po raz pierwszy na obecnie zniesławioną publikację, w której przedstawiono rzekomy nowy zespół kliniczny związany ze skojarzoną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR; ryc. 2.).1 "Tutaj jest ich tylko dwanaścioro." Artykuł został ogłoszony w czasopiśmie The Lancet 28 lutego 1998 roku, a wycofano go z publikacji 2 lutego 2010.2 Autorzy: Andrew Wakefield (ryc. 3.), John Walker-Smith (ryc. 4.) oraz 11 innych ze Szpitala Royal Free i Akademii Medycznej w Londynie, opisując zaburzenia rozwoju, które wystąpiły u dwanaściorga dzieci, dali początek trwającej ponad dekadę fali lęku, która wpłynęła na stan zdrowia publicznego.