Trudności diagnostyczne i błędy w postępowaniu w wybranych chorobach tropikalnych i pasożytniczych

Trudności diagnostyczne i błędy w postępowaniu w wybranych chorobach tropikalnych i pasożytniczych
23.05.2018
dr n. med. Wacław Leszek Nahorski
Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
TROPIKI 2017