Zapobieganie zakażeniom personelu medycznego

22.04.2021
dr n. med. Weronika Rymer
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Wrocławskie Centrum Zdrowia
Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków
INTERNA 2020 w Internecie – XIX Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”