Współpraca mikrobiologa i klinicysty kluczem do skutecznej terapii – doświadczenia własne

22.07.2021
dr hab. n. med. Bonita Durnaś
Zakład Mikrobiologii Klinicznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
Konferencja: Wtórne zaburzenia odporności 2020 w Internecie – interdyscyplinarne wyzwanie współczesnej medycyny