RedakcjaInformacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
  Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: infekcje@mp.pl


Zespół redakcyjny:
  • dr n. med. Weronika Rymer – redaktor prowadzący
  • Adam Chabiński
  • Maciej Muller
  • Grzegorz Krupiński
  • Jakub Grzymek
  • Paulina Sisofo


  Redakcja językowa:
  • Grażyna Stuczyńska
  • Weronika Tajnert-Krupińska


  Sekretarz redakcji:
        Agnieszka Tatar


  Opracowanie informatyczne:
  • Monika Jurczak
  • Maciej Kaźmierzak
  • Radosław Kaźmierczak
  • Grzegorz Horodecki
  • Paweł Jedwabny
  • Janisław Juszczyk


  Odpowiedzialność cywilna

  Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie nagle.mp.pl. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.