RedakcjaInformacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
  Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: infekcje@mp.pl


Zespół redakcyjny:
  • dr n. med. Weronika Rymer – redaktor prowadzący
  • Adam Chabiński
  • Maciej Muller
  • Grzegorz Krupiński
  • Jakub Grzymek
  • Paulina Sisofo


  Redakcja językowa:
  • Grażyna Stuczyńska
  • Weronika Tajnert-Krupińska


  Sekretarz redakcji:
        Agnieszka Tatar


  Opracowanie informatyczne:
  • Monika Jurczak
  • Maciej Kaźmierzak
  • Radosław Kaźmierczak
  • Grzegorz Horodecki
  • Paweł Jedwabny
  • Janisław Juszczyk


  Odpowiedzialność cywilna

  Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie nagle.mp.pl. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.