Ryzyko inwazji komarów Aedes spp. w Europie oraz rozprzestrzenienia się przenoszonych przez nie chorób

23.08.2023
dr n. med. Anna Kuna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny