Czego powinny unikać kobiety ciężarne, aby do świeżego zarażenia T. gondii nie doszło?

27.10.2014
prof. dr hab. med. Dorota Nowakowska