Kto powinien prowadzić leczenie w przypadku potwierdzenia zarażenia wewnątrzmacicznego T. gondii u kobiety ciężarnej?

27.10.2014
prof. dr hab. med. Dorota Nowakowska