Diagnostyka

  • Elastografia SWE wątroby

    Elastografia SWE wątroby

    Badanie elastograficzne wątroby jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą oceny stopnia włóknienia wątroby w skali METAVIR. Film przedstawia elastografię SWE wątroby przeprowadzoną w Pracowni USG i Elastografii Specjalistycznego Centrum Hepatologicznego we Wrocławiu.

  • Nieinwazyjne badanie wątroby metodą FibroScan

    Nieinwazyjne badanie wątroby metodą FibroScan

    Badanie elastograficzne wątroby urządzeniem FibroScan przeprowadzone i omówione przez dr n. med. Ewę Janczewską w ID Clinic w Mysłowicach.