Racjonalna antybiotykoterapia

 • Rośnie liczba zakażeń wywołanych przez bakterie wytwarzające karbapenemazy

  W latach 2006-2018 wyizolowano z z nosicielstwa lub zakażeń na terenie Polski 9664 szczepów bakterii jelitowych Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (CPE) - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD).

 • Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków w szpitalu?

  W ramach sfinansowanego przez UE projektu FLEXPOL, badacze opracowali przyczepny materiał antybakteryjny, który można wykorzystać do pokrycia szpitalnych ścian i podłóg, by zminimalizować skażenie.

 • Rzeki antybiotyków

  Stężenie antybiotyków w niektórych rzekach na świecie przekracza nawet 300 razy poziomy uważane za bezpieczne – ujawniło pierwsze badanie przeprowadzone na globalną skalę.

 • Problem wielolekooporności drobnoustrojów

  Międzynarodowa grupa ekspertów zwróciła uwagę na natychmiastową potrzebę wprowadzenia skoordynowanych działań, mających na celu uniknięcie katastrofalnego kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem drobnoustrojów opornych na leczenie. Szacuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania do 2050 r. rocznie będzie umierało 10 milionów osób na całym świecie z powodu infekcji wywołanych przez wielolekooporne drobnoustroje.

 • Występowanie lekooporności wśród bakterii zoonotycznych w Europie

  Niedawno opublikowano raport Unii Europejskiej z danymi z krajów członkowskich za 2017 rok na temat oporności bakterii odzwierzęcych i wskaźnikowych pochodzących od ludzi, zwierząt oraz z jedzenia. Dotyczy on szczególnie oporności wśród bakterii, które mogą się przenosić bezpośrednio przez kontakt ze zwierzęciem oraz pośrednio przez spożycie mięsa.

 • Brakuje antybiotyków cefalosporynowych

  Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej informuje o ograniczeniach lub braku dostępu w wielu polskich szpitalach do antybiotyków cefalosporynowych, w tym cefaleksyny, cefuroksymu postać dożylna, ceftriaksonu, cefotaksymu, ceftazydymu.

 • Zakażenie wielolekooporną bakterią z rodzaju Shigella w grupie MSM

  Władze w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed wielolekoopornym szczepem bakterii z rodzaju Shigella odpowiedzialnym za ciężkie zakażenia przewodu pokarmowego, który może się przenosić drogą kontaktów seksualnych.

 • Przypadki zakażeń wywołanych przez szczepy Neisseria gonorrhoeae o rozszerzonej oporności w Wielkiej Brytanii

  Wyizolowane szczepy Neisseria gonorrhoeae były oporne na ceftriakson i miały częściową wrażliwość na azytromycynę. Izolaty były również oporne na cefiksym, penicylinę, cyprofloksacynę i tetracykliny, natomiast odnotowano wrażliwość na spektynomycynę.

 • Geny antybiotykooporności odkryte na Spitsbergenie

  Rozprzestrzenianie się genów oporności na antybiotyki stanowi jeden z największych problemów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 • Ankieta dot. stosowania antybiotyków i antybiotykooporności

  Naczelna Izba Lekarska wraz z CPME i CED zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w ankiecie opracowanej przez ECDC dot. stosowania antybiotyków i antybiotykooporności. Celem badania jest zrozumienie, jaką pracownicy ochrony zdrowia posiadają wiedzę nt. antybiotyków i jakie jest ich podejście do ich stosowania w swej codziennej praktyce zawodowej, aby ustalić potrzeby w zakresie dalszego kształcenia, kampanii informacyjnych.

40 artykułów - strona 1 z 4

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!