Ryzyko zakażeń wirusowych za pośrednictwem endoskopii

Ryzyko zakażeń wirusowych za pośrednictwem endoskopii
22.02.2017
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny