Przed podróżą do jakich krajów warto stosować chemioprofilaktykę malarii?

Przed podróżą do jakich krajów warto stosować chemioprofilaktykę malarii?
05.03.2018
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny