Jakie znaczenie dla podróżnych ma aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie ospy małpiej na świecie?

04.08.2022
lek. Marta Lewandowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi