Jak zmieniła się epidemiologia malarii podczas pandemii COVID-19? Jakie zasady zapobiegania malarii są obecnie zalecane podróżnym?

17.08.2022
dr n. med. Anna Kuna, dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny