Czy pracownicy opieki medycznej są obciążeni ryzykiem zawodowym zakażenia Legionella spp.? Czy chorzy na legionelozę wymagają izolacji? Czy personel medyczny musi stosować dodatkowe środki ochrony indywidualnej?

03.06.2024
dr n. med. Weronika Rymer
Uniwersytet Opolski, Wydział Lekarski

Wybrane treści dla pacjenta
  • Legionellozy