Zasady raportowania o podejrzeniu lub rozpoznaniu zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonie z tego powodu

22.11.2022
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl