Ocena skuteczności stosowania antybiotyków β-laktamowych w skojarzeniu z klindamycyną w leczeniu inwazyjnych zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące

12.07.2021
Na podstawie: Effectiveness of adjunctive clindamycin in β-lactam antibiotic-treated patients with invasive β-haemolytic streptococcal infections in US hospitals: a retrospective multicentre cohort study
Babiker A. i wsp.
Lancet Infect. Dis. 2021; 21: 697–710

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!