Wyniki dochodzenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażeń szczepami Acinetobacter baumannii u pacjentów hospitalizowanych na oddziale leczenia oparzeń w Stanach Zjednoczonych

06.09.2023
opracowała: dr n. med. Martyna Biała
Na podstawie: Mada P., Alam M.J.: Investigation of Acinetobacter baumannii outbreak in a burn unit revealed a surprising environmental source. Cureus, 2023; 15 (8): e42984. doi:10.7759/cureus.42984

Wybrane treści dla pacjenta
  • Urazy termiczne: oparzenie, odmrożenie
  • Oparzenie krtani
  • Oparzenia skóry