Bakterie odporne na antybiotyki przenoszone z psów i kotów na opiekunów

29.04.2024
ESCMID Global Congress
Menezes J. i wsp. Paws and pathogens: co-carriage of ESBL-producing Enterobacterales strains between companion animals and owners Companion; abstrakt nr P1868

Wybrane treści dla pacjenta
  • Bakteryjne zapalenie pochwy