Antybiotyki! Nie idźcie tą drogą!

Antybiotyki! Nie idźcie tą drogą!
30.08.2011
Mateusz Paulo, Medycyna Praktyczna
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Narodowy Instytut Leków, Zespół Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zakażeń