Medycyna podróży. Podróż do krajów tropikalnych – jak się uchronić przed chorobami zakaźnymi?

Medycyna podróży. Podróż do krajów tropikalnych – jak się uchronić przed chorobami zakaźnymi?
19.07.2010
dr med. Agnieszka Wroczyńska1, dr med. Wacław Leszek Nahorski2
1 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
2 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny