Medycyna podróży. Podróż do krajów tropikalnych – jak się uchronić przed chorobami zakaźnymi?

19.07.2010
dr med. Agnieszka Wroczyńska1, dr med. Wacław Leszek Nahorski2
1 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
2 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienie przeciwko rotawirusom
  • Sterole i stanole roślinne
  • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)
  • Zespół ślepej pętli jelitowej
  • Biegunka podróżnych
  • Biegunka wirusowa
  • Biegunki wywołane przez patogenne szczepy Escherichia coli
  • Stolec – zmieniony wygląd
  • Miażdżyca
  • Zespół krótkiego jelita