Jakie są obecnie standardy leczenia biegunki o etiologii Clostridium difficile?

Jakie są obecnie standardy leczenia biegunki o etiologii Clostridium difficile?
29.08.2016
prof. UM w Łodzi, dr hab. n. med. Anna Piekarska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi