Czy wskazane jest, aby osoby powracające z krajów tropikalnych były poddane badaniu lekarskiemu, jeśli nie mają żadnych objawów chorobowych?

Czy wskazane jest, aby osoby powracające z krajów tropikalnych były poddane badaniu lekarskiemu, jeśli nie mają żadnych objawów chorobowych?
20.03.2017
Should returning travelers with no clinical symptoms undergo a medical examination after their return?
prof. Shariq Haider, McMaster University, Hamilton, Canada