Czy specjaliści chorób zakaźnych powinni wchodzić w skład zespołów lekarskich sprawujących opiekę nad pacjentami z upośledzoną odpornością?

Czy specjaliści chorób zakaźnych powinni wchodzić w skład zespołów lekarskich sprawujących opiekę nad pacjentami z upośledzoną odpornością?
16.11.2016
Should infectious disease specialists be part of medical teams taking care of immunosuppresses or immunodeficient patients?
prof. Shariq Haider, McMaster University, Hamilton, Canada