Czy wirus zika stanowi zagrożenie dla krajów zachodnich?

Czy wirus zika stanowi zagrożenie dla krajów zachodnich?
10.03.2017
prof. Mark Loeb, McMaster University, Hamilton, Canada
MIRICIM 2016