Jakie są metody zapobiegania reinfekcji Helicobacter pylori?

Jakie są metody zapobiegania reinfekcji Helicobacter pylori?
27.03.2017
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie