Czy zmieniła się epidemiologia zakażenia HBV u dzieci w Polsce?

Czy zmieniła się epidemiologia zakażenia HBV u dzieci w Polsce?
29.03.2017
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu