Diagnostyka bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Diagnostyka bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Czy bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może przebiegać bez dodatnich objawów oponowych? Kiedy należy uwzględnić diagnostykę w kierunku BZOMR?

29.12.2017
prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Zakaźnych CM UJ w Krakowie