Jakie jest ryzyko powtórnej epidemii na taką skalę jak epidemia gorączki krwotocznej ebola?

Jakie jest ryzyko powtórnej epidemii na taką skalę jak epidemia gorączki krwotocznej ebola?
22.01.2018
prof. Mark Loeb, McMaster University, Hamilton, Canada
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie w 2017 r.