Czy w Polsce jest wystarczająca liczba ośrodków specjalistycznych zajmujących się leczeniem pacjentów z chorobami tropikalnymi?

Czy w Polsce jest wystarczająca liczba ośrodków specjalistycznych zajmujących się leczeniem pacjentów z chorobami tropikalnymi?

Czy w Polsce jest wystarczająca liczba ośrodków specjalistycznych zajmujących się leczeniem pacjentów z chorobami tropikalnymi? Czy są jakieś obszary kraju, w których dostęp do specjalisty chorób tropikalnych jest utrudniony?

24.01.2018
dr n. med. Wacław Leszek Nahorski
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, GUM
Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
Nagranie zostało zrealizowane we wrześniu 2017 roku w Poznaniu podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Zagadnienia wielodyscyplinarne z medycyny podróży. Choroby tropikalne i pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe"