Najważniejsze tematy z konferencji Współczesne problemy chorób zakaźnych w Krakowie

Najważniejsze tematy z konferencji Współczesne problemy chorób zakaźnych w Krakowie
29.01.2018
prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Zakaźnych CM UJ w Krakowie
Nagranie zostało zrealizowane 20.01.2018 roku podczas konferencji Współczesne problemy chorób zakaźnych w Krakowie