Czy czas włączenia antybiotykoterapii odgrywa rolę w rokowaniu leczenia BZOMR?

Czy czas włączenia antybiotykoterapii odgrywa rolę w rokowaniu leczenia BZOMR?
02.03.2018
prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Zakaźnych CM UJ w Krakowie