Czy pacjent z nawrotem samoistnego zapalenia otrzewnej może być leczony ambulatoryjnie?

Czy pacjent z nawrotem samoistnego zapalenia otrzewnej może być leczony ambulatoryjnie?
07.03.2018
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych wo. dolnośląskiego