Jakie kryteria należy uwzględnić w doborze empirycznej antybiotykoterapii BZOMR?

Jakie kryteria należy uwzględnić w doborze empirycznej antybiotykoterapii BZOMR?
06.04.2018
prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Zakaźnych CM UJ w Krakowie