Czy zakażenie wirusem zika nadal stanowi istotne zagrożenie?

Czy zakażenie wirusem zika nadal stanowi istotne zagrożenie?
16.04.2018
prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu