Czy specjalista chorób tropikalnych powinien mieć doświadczenie pracy w tropiku?

Czy specjalista chorób tropikalnych powinien mieć doświadczenie pracy w tropiku?
11.05.2018
dr n. med. Wacław Leszek Nahorski
Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Nagranie zostało zrealizowane we wrześniu 2017 roku w Poznaniu podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Zagadnienia wielodyscyplinarne z medycyny podróży. Choroby tropikalne i pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe"