Jakie są przyczyny występowania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe i czy można jej zapobiec?

Jakie są przyczyny występowania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe i czy można jej zapobiec?
20.07.2018
prof. Mark Loeb, McMaster University, Hamilton, Canada
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie.