Czy u pacjenta zarażonego Echinococcus multiocularis występuje eozynofilia?

Czy u pacjenta zarażonego Echinococcus multiocularis występuje eozynofilia?
30.07.2018
dr hab. n. med. Małgorzata Paul
Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych - Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
TROPIKI 2017