Czy istnieją dane wskazujące na korzystny efekt leczenia HCV na przebieg manifestacji pozawątrobowych?

26.10.2020
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!