Czy przebycie zakażenia wirusem zika może mieć wpływ na obraz kliniczny dengi?

04.08.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny