Czy są alternatywne metody leczenia zakażeń szczepami wielolekoopornymi np. przeszczepienie mikrobioty, terapia fagami?

18.08.2021
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków w Warszawie