Czy pojawiły się w Polsce lub na świecie zakażenia szczepami bakteryjnymi opornymi na wszystkie antybiotyki?

27.09.2021
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków w Warszawie