Czy w przypadku chorego gorączkującego, u którego podejrzewamy infekcję bakteryjną, pobieramy posiewy krwi na szczycie gorączki czy niezależnie od temperatury ciała?

06.10.2021
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska
Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Zakład Mikrobiologii CSK UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny