Czy w przypadku zakażeń bakteryjnych, wykonanie szybkich testów identyfikujących patogen zwalnia z wykonania hodowli?

20.12.2021
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska
Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Zakład Mikrobiologii CSK UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: