Czy są jakieś narzędzia pozwalające z wyprzedzeniem przewidzieć pandemię i się do niej przygotować?

06.05.2022
prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Pracownia Wirusologii, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie
Wypowiedź zarejestrowana podczas X Zjazdu PTN AIDS we wrześniu 2021 roku