Czy liczba specjalistów chorób zakaźnych w Polsce jest wystarczająca?

29.08.2022
Czy liczba specjalistów chorób zakaźnych w Polsce jest wystarczająca? Czy istnieje potrzeba kształcenia większej liczby lekarzy z tą specjalnością? Czy planowane są jakieś zmiany w zakresie szkolenia specjalizacyjnego?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban
Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie